Ιατρικές Υπηρεσίες

Lipolysis | Κέντρο ανίχνευσης μεταβολικών διαταραχών

Ιατρικές Υπηρεσίες | Lipolysis
Οξειδωτικό stress

Με τον όρο “οξειδωτικό stress εννοούμε το βαθμό οξείδωσης των κυττάρων μας. Με την αιματολογική αυτή εξέταση προσδιορίζουμε ποσοτικά συγκεκριμένους παράγοντες που μας καταδεικνύουν πόσο “οξειδωμένα” (“γερασμένα” ή “σκουριασμένα”) είναι τα κύτταρα μας καθώς επίσης και τι αποθέματα έχει ο οργανισμός μας για να “επιδιορθώσει” τη βλάβη.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και συνίσταται σε μια απλή αιμοληψία. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός το αργότερο 15 ημερών. Ο προσδιορισμός του οξειδωτικού stress δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 6 μηνών.

Με τη λήψη των αποτελεσμάτων ακολουθεί συνεδρία με ειδικό της επιστημονικής μας ομάδας για την ερμηνεία και ανάλυση των αποτελεσμάτων και τον καθορισμό της θεραπευτικής παρέμβασης

Ιατρικές Υπηρεσίες | Lipolysis
Μεταβολομικές εξετάσεις

Η εξέταση αυτή αποτελεί μια από τις νεότερες και πιο σύγχρονες εξετάσεις που διαθέτει η σύγχρονη επιστήμη για τον καθορισμό συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούν τη γενική κατάσταση υγείας του οργανισμού μας.

Πρακτικά είναι μια πολύ απλή διαδικασία που απαιτεί μόνο μια αιμοληψία ρουτίνας. Στη συνέχεια προσδιορίζονται περίπου 120 διαφορετικές παράμετροι και βιοχημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν σχεδόν καθολικά τη λειτουργία των κυττάρων του οργανισμού μας σε όλα τα επίπεδα. Καθορίζονται ποσοτικά όλες οι βιοχημικές ουσίες που είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική αλλά και υγιή λειτουργία των κυττάρων.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών αυτών μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε απολύτως στοχευμένα σε πιθανές ελλείψεις ή ανεπάρκειες ή ακόμη και να διορθώσουμε απολύτως εξειδικευμένα και στοχευμένα πιθανές υπερεπάρκειες ή δυσλειτουργίες και διαταραχές.

Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά το αργότερο σε 1 μήνα απο τη στιγμή της αιμοληψίας και ακολουθεί συνεδρία με Ειδικό Ιατρό της επιστημονικής μας ομάδας για την ερμηνεία και ανάλυση τους καθώς και για τον εξατομικευμένο καθορισμό της θεραπευτικής παρέμβασης.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ